Goed om te weten:

 

Aantal kinderen en hun leeftijd:

Ik vang kinderen op in de leeftijd van 0-4 jaar, dus tot ze naar de basisschool gaan. Ik kan maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen. Ik mag max. twee baby's ontvangen. De ggd let erg op de groepssamenstelling. Als het niet klopt en ze komen toevallig controleren moet ik per direct stoppen als gastouder. U zult begrijpen waarom ik bepaalde aanvragen moet weigeren.

Uren:

In overleg met de ouders wordt een vast aantal uren per maand afgesproken. Ik werk alleen met volledige dagen van minimaal 8 uur. Minimaal 1 dag per week. Alleen als een kind regelmatig komt kan het wennen en voelt het zich veilig.

 

Wenperiode:

Voordat de opvang echt begint wil ik de mogelijkheid bieden om te wennen. U kunt uw kind een paar uur in de ochtend of de middag brengen, mits de groepsgrootte dit toelaat. Zelf kunt u bijvoorbeeld even een boodschapje doen of ergens een kopje thee drinken. Het is wel de bedoeling dat u weer snel ter plaatse kunt zijn. Wenmomenten breng ik wel in rekening.

 

Meenemen:

Alle kinderen nemen een tas mee met persoonlijke zaken: slaapzak, voldoende reservekleding, knuffel, speen e.d. Het is de bedoeling dat u zelf voor de luiers en billendoekjes zorgt. Voor uw baby kunt u in die tas ook nog meegeven: fles- of borstvoeding, fruithapje, drinkfles. Wilt u flesvoeding in een doseertorentje of -bakje doen?

 

Wilt u uw kind fruit of groente (tomaatjes, wortels, paprika of komkommer? meegeven? Wij hebben twee fruitmomenten op een dag.

Ziekte en afmelding:

Als uw kind ziek is, is het verstandig het thuis te houden. Daar voelt het zich het prettigste. Het kan natuurlijk ook dat uw kind niet fit is, koorts heeft, maar toch speelt; in dat geval kunt u uw kind gerust brengen (dan houden we contact). Mocht uw kind tijdens de opvang ziek worden dan zal ik met u overleggen. Soms is het toch noodzakelijk dat u uw kind komt ophalen. Wilt u zo snel mogelijk doorgeven dat uw kind ziek is en dus niet komt?

Bij ziekte worden de afgesproken uren wel doorberekend. Wanneer het om meer dan 3 weken gaat proberen we een andere afspraak te maken. 

Wanneer er binnen mijn gezin ziekte heerst zal ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. U kunt dan zelf bepalen of u wel of niet uw kinderen komt brengen.

Als ik te ziek ben om op te vangen stel ik u er zo spoedig mogelijk van op de hoogte. U hoeft niet te betalen, tenzij u een andere gastouder vindt, dan moet u haar natuurlijk betalen.

Vakantie en vrije dagen:

 Ik laat u ver van tevoren weten wanneer mijn vakantie is (Dit zal voornamelijk  in de schoolvakanties zijn). In mijn vakantie hoeft u niet te betalen. Wanneer ik beschikbaar ben en u met vakantie bent of een vrije dag wil dient u wel door te betalen.

Wanneer toch een dag (of meer) geen gebruik maakt van de opvang wil ik toch graag spoedig weten. Dan kan ik mensen die willen blij maken met extra opvangmogelijkheden.

U kunt tijdens mijn vakantie een vervangende gastouder vragen aan  het bureau. Zij hebben niet de verplichting u te helpen, maar ze zullen wel hun best doen. De vraag is wel of het wenselijk voor de kinderen is om ineens een voor hun vreemde gastouder te krijgen in een vreemde omgeving met onbekende andere kinderen. Misschien een tip: Probeer uw vakantie tegelijk met mijn vakantie te boeken. Wij zijn wel gebonden aan de schoolvakanties. 

Bij bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of een ander verlof is het wel aan te bevelen om in ieder geval een dag in de week van de opvang gebruik te maken, anders vervreemdt uw kind van mij en de andere kinderen.

Informatie uitwisseling

Een goed contact met ouders vind ik heel belangrijk. Een open communicatie is nodig om goed samen te werken. Als we elkaar goed op de hoogte houden van het wel en wee van uw kind, dan kunnen beide partijen de beste zorg bieden. Samen hebben we het beste voor met uw kind. Informatie uitwisseling vindt in ieder geval mondeling plaats bij brengen en halen.

 

Op Whatsapp heb ik een algemene groep aangemaakt voor de ouders van "De Appeltjes". De groep heet: "De App-eltjes". Hier plaats ik algemene dingen op om te vragen of te informeren. Gedurende de dag zet ik foto's en stukjes tekst of interessante links op de dag-app. Per dag heb ik een groepsapp aangemaakt zodat ouders zien wat er die dag gebeurd is met hun kind.

Opzeggen:

Als u wilt opzeggen kunt u dat een maand van tevoren doen. Wanneer u het contract per direct wilt beëindigen bent u nog verplicht om een maand de afgesproken uren door te betalen. In de proefperiode kunt u wel elk moment opzeggen.