Pedagogisch beleid

Ik streef ernaar om opvang in een huiselijke sfeer te bieden, een plek waar de kinderen zich vertrouwd en op hun gemak voelen. Ik wil graag dat de kinderen zich emotioneel veilig voelen. Om zich veilig te kunnen voelen heeft een kind structuur nodig. Dit uit zich in vaste momenten en gewoonten op een dag.

Ik bied de kinderen de mogelijkheid om zich op hun eigen wijze en tempo te kunnen ontwikkelen. Daarom bied ik verschillende soorten speelgoed, materialen en activiteiten aan, passend bij de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Een kind moet zich competent voelen. Daarom wil ik dat een kind zoveel mogelijk zelfstandig is en zelfvertrouwen krijgt. Ik besteed veel aandacht aan sociale vaardigheden.

Ook wil ik de kinderen een aantal normen en waarden mee geven zoals; respect voor elkaar, elkaars spullen en de natuur om ons heen. Ik leer de kinderen om geen grove taal te gebruiken.